Blog: emigratie met kinderen

5 Tips bij Emigreren met Kinderen

2 maart 2016, door Saskia Zimmerman

Over de schrijver

Saskia Zimmerman is opgeleid als psychologe en coach en is zelf in 2000 geëmigreerd naar Frankrijk. Middels workshopsen persoonlijke gesprekken verzorgt zij de begeleiding m.b.t. de psychische en emotionele kant van het emigreren.

Voor emigratie

1. Realiseer je dat het aan de ouders is om het besluit te nemen (bij kinderen tot ong. 12 jaar).
Het besluit om al dan niet te emigreren, is een keuze die -binnen een gezin- alleen door de ouders genomen kan worden. Veel ouders proberen tijdens de besluitvormingsfase hun kinderen te polsen: hoe zou jij het vinden als…? Sommige kinderen zijn dolenthousiast. Anderen willen er niets van weten. Terwijl we het vragen, weten we ook dat het voor een kind erg lastig is om in te schatten wat een emigratie inhoudt. Als volwassene is het al ingewikkeld om alle consequenties te overzien. Voor een kind is dat nog veel moeilijker. Kinderen hebben wel verwachtingen over hoe het zal zijn en wat de directe gevolgen zijn, maar zij kunnen daarin niet echt een besluit nemen. Dat moet jij als ouder doen.

2. Kinderen zijn eerlijker in het onderkennen van de directe consequenties.
Het besluit om te emigreren is vaak gericht een lange termijn doel. Als volwassene neem je alles wat daarbij komt kijken voor lief, ervan uitgaande dat de winst uiteindelijk groot genoeg zal zijn. Gevoelens als verdriet en onzekerheid kunnen we dan soms wegstoppen omdat ons dat van ons plan af kan houden. Kinderen doen dat niet. Zij kijken niet zover vooruit. Ze kunnen je een duidelijke spiegel voorhouden van alles wat jij als ouder probeert te ‘onderdrukken’. Ze ervaren de consequenties van dit besluit direct en winden er geen doekjes om. Afscheid nemen doet gewoon pijn en daar hebben ze gelijk in.

3. Probeer je kind niet om te kopen met onrealistische beloftes.
Het is verleidelijk om je kind een heel mooi plaatje voor te houden in de hoop dat ze daarmee in stemmen met jouw besluit. Forceer je kind niet om zo snel mogelijk gelukkig te zijn met jouw besluit. Geef je kind de tijd om in zijn eigen tempo deze verandering te verwerken. Vraag niet te vaak wat hij of zij er van vindt in de hoop dat het antwoord positief zal zijn.

4. Hoe beter je kind de taal spreekt, hoe makkelijker het zal zijn om straks te communiceren!
Bereid je kind op een speelse manier zoveel mogelijk voor, zodat het handgrepen heeft om straks contact te leggen en vriendjes te maken. Indien mogelijk, geef je kind taalonderwijs voor vertrek, al dan niet via een taleninstituut of speciale instellingen gericht op kinderonderricht. Dit is erg belangrijk bij kinderen vanaf 6, 7 jaar, zeker wanneer het vrijwel direct na de emigratie naar school gaat.

5. Geef je kind de ruimte om in het hier en nu te leven!
Soms zijn ouders zo vol van de emigratie dat dit het enige onderwerp van de discussie lijkt. Voor kinderen gaat het gewone leven echter gewoon door. Je kunt ze goed voor bereiden op hun emigratie, laten meedenken en zover mogelijk meebeslissen, maar wanneer de emigratie nog enige tijd op zich laat wachten, zorg er dan voor dat je kind voorlopig doorgaat met zijn eigen leven. Zorg dat niet alles in het teken staat van de emigratie die over een x-aantal maanden gaat plaatsvinden. Zorg dat je zelf ook in het hier en nu blijft en niet –bij wijze van spreken – al gedeeltelijk vertrokken bent.

Internationaal verhuizen

Waar u ook naartoe verhuist, De Haan Spanje is sinds 1960 de nummer 1 verhuizer
in Zuid Europa